หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 84,000...

จัดซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 84,000 ม้วน

..เพิ่มเติม..