หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉายแสง UV แบบพกพา จำนวน 2,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉายแสง UV แบบพกพา จำนวน 2,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..