หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..