หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำ Engrave Gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 10 รายการ (150...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำ Engrave Gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 10 รายการ (150 ลูก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..