หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังเบนซิน พร้อมหน้ากากป้องกันอันตรายจากสารเคมี จำนวน 8 ชุด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังเบนซิน พร้อมหน้ากากป้องกันอันตรายจากสารเคมี จำนวน 8 ชุด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังเบนซิน พร้อมหน้ากากป้องกันอันตรายจากสารเคมี จำนวน 8 ชุด เพื่อเป็นรางวัลชาวไร่ดีเด่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..