หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง อาคาร B-02 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง อาคาร B-02 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..