หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดไซโล จำนวน 56 ยูนิต ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดไซโล จำนวน 56 ยูนิต ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปี 2567

..เพิ่มเติม..