หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 85,140 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 85,140 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..