หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องแม่ข่ายจำนวน 200 ลิขสิทธิ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 ลิขสิทธิ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องแม่ข่ายจำนวน 200 ลิขสิทธิ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 ลิขสิทธิ์

..เพิ่มเติม..