หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ แสดงความยินดี กลุ่ม Good Time ได้รับรางวัล Golden Award จากเวทีประกวด “Thailand Quality Prize...

ผู้ว่าการ แสดงความยินดี กลุ่ม Good Time ได้รับรางวัล Golden Award จากเวทีประกวด “Thailand Quality Prize 2023”  

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กียรติมอบรางวัล ของที่ระลึก และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงาน ยสท. กลุ่ม Good Time ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งได้รับรางวัล Golden Award (ระดับ 80-89 คะแนน) ในเวทีประกวด “Thailand Quality Prize 2023” ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รอบชิงชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงาน QCC เรื่อง ลด Break Down เครื่องบรรจุซอง ALFA RAM No.16 ณ ศูนย์การประชุมฯ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ยสท. ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีในคราวประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..