หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ CRITICAL/PERMANENT PART สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรด้านใบยา ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ CRITICAL/PERMANENT PART สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรด้านใบยา ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..