หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส 2) ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส 2) ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..