หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้อน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์แบบป้อนม้อน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..