หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างแผนงานปรับปรุงเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรองพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567-2568)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างแผนงานปรับปรุงเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรองพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2567-2568)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..