หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 ม. ยาว 8,300 ม. จำนวน 170...

ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 ม. ยาว 8,300 ม. จำนวน 170 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..