หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..