หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว Liquid Carbondioxide ของฝ่ายผลิตด้านใบยา โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว Liquid Carbondioxide ของฝ่ายผลิตด้านใบยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..