หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1-4) (จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย (ห้องรวม) บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1-4) (จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย (ห้องรวม) บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน )

..เพิ่มเติม..