หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. : คดีเบิกจ่ายเงินโครงการอบรมอันเป็นเท็จ

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. : คดีเบิกจ่ายเงินโครงการอบรมอันเป็นเท็จ

ที่มา สำนักกฎหมาย

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..