หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกลีเซอรีน จำนวน 20,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อกลีเซอรีน จำนวน 20,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..