หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนว 19,100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

รร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนว 19,100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

..เพิ่มเติม..