หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..