หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบรรจุใบยาลงกล่อง C-48 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบฯ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบรรจุใบยาลงกล่อง C-48 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบฯ 2567

..เพิ่มเติม..