หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1,2 และ 3) ซื้อปั้มยี่ห้อ KAESER สำหรับใช้กับเครื่อง MULTI-FUNCTIONAL ROBOT ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1,2 และ 3) ซื้อปั้มยี่ห้อ KAESER สำหรับใช้กับเครื่อง MULTI-FUNCTIONAL ROBOT ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..