หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับซื้อใบยาแห้งเตอร์กิช ประจำฤดู 2565/2566 ณ จังหวัดนครพนม

ผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับซื้อใบยาแห้งเตอร์กิช ประจำฤดู 2565/2566 ณ จังหวัดนครพนม

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรับซื้อใบยาแห้งเตอร์กิช ประจำฤดู 2565/2566 โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งพนักงานจากสำนักงานยาสูบบ้านไผ่และสำนักงานยาสูบนครพนม เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 30 คน ณ โรงแรมบูล จังหวัดนครพนม เมือวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..