หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเย็น ห้อง Air Washer No.1, 2, 4 และ 5 ที่อาคารโรงงานหลัก (B-02) การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเย็น ห้อง Air Washer No.1, 2, 4 และ 5 ที่อาคารโรงงานหลัก (B-02) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..