หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565

ยสท. รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยในครั้งนี้ นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร การยาสูบแห่งประเทศไทย(ยสท.) เข้ารับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านนวัตกรรม จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง จากผลงานความคิดสร้างสรรค์ในโครงการพัฒนาและออกแบบชุดแขน Robot ดูด หนีบ ติดขัด กล่อง C48 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..