หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบประปา ระบบลมอัด และระบบไอน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบประปา ระบบลมอัด และระบบไอน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..