หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ QR Code และ Run Number เครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา (Duty Free Stamp) จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ QR Code และ Run Number เครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา (Duty Free Stamp) จำนวน 660,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..