หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย พร้อมอุปกรณ์ (Conveyor) จำนวน 3 ชุด จำนวน 1 งาน

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย พร้อมอุปกรณ์ (Conveyor) จำนวน 3 ชุด จำนวน 1 งาน

แบบ รร.1 ,แบบ รร.2 และ แบบ รร.3

..เพิ่มเติม..