หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ ยสท. ร่วมงานแถลงข่าว เปิดสวนวิ่งแห่งใหม่ใจกลางกรุง “สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย” เชื่อมสามสวนเป็นหนึ่งเดียว

ผู้ว่าการ ยสท. ร่วมงานแถลงข่าว เปิดสวนวิ่งแห่งใหม่ใจกลางกรุง “สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย” เชื่อมสามสวนเป็นหนึ่งเดียว

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) พร้อมด้วย นายรักษ์ศักดิ์  อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต และ นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ “สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย” เชื่อมสามสวนใจกลางกรุงให้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ และสวนป่าเบญจกิติ ทำให้ประชาชนมีพื้นที่ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยบริการขนส่งสาธารณะทั้ง BTS และ MRT สร้างกระแสการออกกำลังกายในเขตชุมชนเมืองย่านเพลินจิต สุขุมวิท คลองเตย พระรามสี่ สีลม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายใต้การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรแบบ AR อันทันสมัยตลอดเส้นทาง โดยผู้ว่าการ ยสท. กล่าวว่า แม้ภารกิจหลักของ ยสท. คือการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในขณะเดียวกัน ยสท. ยังคงช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง จากการนำส่งเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ เงินบำรุงภาษีเพื่อมหาดไทย และเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยสท. ยังมีความยินดีที่จะสนับสนุนทุก ๆ กิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยการแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..