หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูเข้า-ออก ห้องไซโลเก็บยาเส้น พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่ห้องไซโลเก็บยาเส้น อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูเข้า-ออก ห้องไซโลเก็บยาเส้น พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่ห้องไซโลเก็บยาเส้น อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..