หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini primary Line)

ยสท.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini primary Line)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ยสท.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini primary Line) พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยวิธีการคัดเลือก แก่บริษัทผู้เสนอราคา จำนวน 5 ราย ณ อาคาร B01 โดยมีนายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิตเป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ได้พาบริษัทผู้เสนอราคาดูสถานที่ติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงตอบข้อซักถามประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เสนอราคาต้องการสอบถามรายละเอียดขอบเขตงานฯ ณ อาคาร B02 ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..