หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (ปากกาเคมีสีน้ำเงิน ฯลฯ ) จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (ปากกาเคมีสีน้ำเงิน ฯลฯ ) จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (ปากกาเคมีสีน้ำเงิน ฯลฯ ) จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานฯ และสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..