หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อตาข่ายพลาสติกกรองแสง สีดำ ขนาด 2X5 ม. สำหรับโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อตาข่ายพลาสติกกรองแสง สีดำ ขนาด 2X5 ม. สำหรับโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..