หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศยกเลิกการดำเนินการประมูลโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในที่ดินแปลงสถานีใบยาเวียงพาน เนื้อที่ 75 ไร่ 1 งาน 72.4 ตารางวา โฉนดเลขที่ 421 ตำบลเวียงพางคำ...

ประกาศยกเลิกการดำเนินการประมูลโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในที่ดินแปลงสถานีใบยาเวียงพาน เนื้อที่ 75 ไร่ 1 งาน 72.4 ตารางวา โฉนดเลขที่ 421 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประมูล

..เพิ่มเติม..