หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. : การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต (Case Study) เรื่อง นำเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กับองค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. : การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต (Case Study) เรื่อง นำเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กับองค์กรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ที่มา สำนักกฎหมาย

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..