จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงาน จำนวน ๑๐ คน ปฏิบัติงานที่กองผลิตยาเส้นพอง ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..