ประกาศเผยแพร่แผนงานติดตั้งชุด TIRS

งานติดตั้งชุด TIRS (Tobacco Inline Recovery System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ของกองมวนและบรรจุ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

..เพิ่มเติม..