หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) 2 เครื่อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) 2 เครื่อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..