หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1  ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. X 6,000 ม.  จำนวน ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1  ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. X 6,000 ม.  จำนวน  56,000  ม้วน  โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..