หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor)(รางกลาง) จำนวน 4 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor)(รางกลาง) จำนวน 4 รายการ

..เพิ่มเติม..