หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม....

ประกาศราคากลาง ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม. จำนวน 72 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..