ซื้อผ้าหมึก (RIBBON) จำนวน 3,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..