หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ - ซื้อกาวติดตะเข็บเครื่องมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 12,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ – ซื้อกาวติดตะเข็บเครื่องมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 12,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..