หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65 - ธ.ค.65) ของสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65 – ธ.ค.65) ของสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ

..เพิ่มเติม..