หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor)(รางกลาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor)(รางกลาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..