หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับตำแหน่ง (RE-Level Alignment) เครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับตำแหน่ง (RE-Level Alignment) เครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..