หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ รอบอาคาร B-02 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ รอบอาคาร B-02 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..