หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ ที่ระยะเวลา 36,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ ที่ระยะเวลา 36,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..